Với hệ thống máy chủ được cấu hình RAID 0, 1 hay RAID 5, 10 ... khi 1 trong các ổ cứng dùng để cấu hình RAID bị lỗi thì phải được thay thế ngay để hệ thống an toàn và hoạt động ổn định. Ghi chú: Trước khi tiến hành thay thế ổ cứng bị lỗi và Rebuild lại RAID thì dữ liệu phải được Backup ra ngoài 1 cách đầy đủ để đề phòng rủi ro mất dữ liệu.
Mời các bạn xem Clip cài đặt như sau:Chúc bạn thành công.