Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2012

Lock máy tính bằng phím nóng hoặc bằng 1 cú Click chuột

Để Lock máy tính (khóa máy tính), bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách đơn giản sau: Cách 1: Dùng tổ hợp phím nóng Windows + L (nhấn đồng thời cùng lúc phím có hình lá cờ và phím L). Cách 2: Tạo 1 Shortcut trên nền Desktop, khi cần Lock máy thì chỉ cần Double Click chuột là xong. Cách tạo Shortcut như sau: kích chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên Desktop, chọn New ->Shortcut để mở cửa sổ Create Shortcut. Trong  ô "Type the location of the item:" bạn gõ vào dòng lệnh sau: %windir%\System32\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation Lưu ý là có phân biệt chữ hoa chữ thường. Rồi nhấn Next. Trong ô "Type a name for this shortcut:", bạn gõ tên cho Shortcut này là Khóa Máy (hoặc đặt gì tùy ý bạn). Lúc này trên Desktop máy của bạn sẽ có shortcut có tên là Khóa Máy