Để Lock máy tính (khóa máy tính), bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách đơn giản (có thể đọc hoặc Xem  Clip hướng dẫn) sau : Cách 1 : Dùng tổ hợp phím nó…

Đọc thêm