(Thử nghiệm) Cài Windows 7, Windows 10 và Windows Server 2016 trên VMWare(Trải nghiệm) Cuộc sống yên bình: Thả Diều, ngắm Hoàng hôn ... nơi ngoại thành.Danh sách:Link tới Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/tdmit