Qua quan sát, ta có thể tạm chia ra làm 3 nhóm Font như sau:
Nhóm 1: Font TCVN3 (ABC)
Nhóm 2: Font VNI
Nhóm 3: Font Unicode

Dấu hiệu nhận biết:
  • Font TCVN3 (ABC): là những font có dấu . (dấu chấm) phía trước. Ví dụ: .VnArial, .VnTime, .VnCourier … là font thường dùng trong các phần mềm Việt Nam (như Kế toán, quản lý nhân sự, khai báo thuế), văn bản hành chính, …
  • Font VNI: là những font có chữ bắt đầu bằng VNI- phía trước. Ví dụ: VNI-Helve,VNI-Ariston, VNI-Times, … là font thường dùng trong các biểu mẫu, thẻ, bằng khen, … cần có chữ đẹp, mang tính trang trí, mỹ thuật ..
  • Font Unicode: có thể hiểu ngắn gọn là các Font còn lại (không có dấu ., không có chữ VNI- đứng đầu …). Ví dụ: Times New Roman, Arial, Tahoma .. là font chuẩn quốc tế được dùng hầu hết trên các lĩnh vực.

Cách dùng Bảng mã trên Unikey hoặc Vietkey:
Qui tắc: dùng font thuộc nhóm font nào  thì chọn Bảng mã tương ứng với nhóm font đó bằng cách Click phải vào Biểu tượng Unikey hoặc Vietkey ở Góc màn hình (nếu chưa có thì Khởi chạy Unikey hoặc Vietkey) rồi chọn Bảng mã tương ứng với nhóm Font cần gõ dấu Tiếng Việt.

Cụ thể:
Font TCVN3 (ABC): chọn Bảng mã TCVN3 (ABC)
Font VNIchọn Bảng mã VNI Windows
Font Unicodechọn Bảng mã Unicode dựng sẵn


Nếu dùng Font mà chọn sai Bảng mã thì khi gõ dấu sẽ không hiển thị đúng dấu Tiếng Việt. Nếu văn bản hiển thị dấu không đúng thì bạn có thể thử chuyển đổi sang nhóm font khác bằng cách chiếu khối (chọn) đoạn Văn bản bị hiển thị sai -> Chọn font thuộc 1 trong 3 nhóm font nêu trên. Nếu đúng font thì Văn bản sẽ hiển thị chính xác.
Chúc các bạn thành công.