Những năm 1992-1994, để cài Windows 3.1 được cho máy tính, kỹ thuật phải vật lộn với đống đĩa mềm và vô vàng các vấn đề phức tạp khác (do thiếu trang thiế…

Đọc thêm