Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2010

Kiểm tra thông tin giấy phép (License) của hệ điều hành Windows 7

Để biết được thông tin giấy phép (license) của Windows 7 như: mã số sản phẩm (procduct key), số giấy phép (license key), tình trạng đăng ký (activate), ngày hết hạn (expiration date), ... các bạn làm như sau: