TRANG CHỦ SƠ ĐỒ TRANG ĐÔI NÉT VỀ TDMIT BÍ MẬT FEEDS YOUTUBE ĐĂNG NHẬP

Kiểm tra thông tin giấy phép (License) của hệ điều hành Windows 7

Để biết được thông tin giấy phép (license) của Windows 7 như: mã số sản phẩm (procduct key), số giấy phép (license key), tình trạng đăng ký (activate), ngày hết hạn (expiration date), ... các bạn làm như sau:

http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/Anh%20Bai%20Viet/Slmgr1.gif