Để biết được thông tin giấy phép (license) của Windows 7 như: mã số sản phẩm (procduct key), số giấy phép (license key), tình trạng đăng ký (activate), ngày hết hạn (expiration date), ... các bạn làm như sau:

Đọc thêm