Để biết được thông tin giấy phép (license) của Windows 7 như: mã số sản phẩm (procduct key), số giấy phép (license key), tình trạng đăng ký (activate), ngày hết hạn (expiration date), ... các bạn làm như sau:Bước 1: Vào menu Start -> chọn lệnh Run (hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + R) để mở cửa sổ Run.
Bước 2: Trên cửa sổ Run đánh lệnh Cmd rồi nhấn nút OK. Bạn sẽ được cửa sổ lệnh DOS. Trên cửa sổ DOS này, bạn thực hiện lệnh:
  • slmgr: hiển thị cửa sổ cho biết các thông số đi với lệnh slmgr dùng cho việc kiểm tra thông tin giấy phép.
  • slmgr /dlv: hiển thị  thông tin giấy phép hiện tại.
  • slmgr /dli: hiển thị  thông tin giấy phép 1 cách chi tiết.
  • slmgr /xpr: hiển thị  cho biết ngày hết hạn của giấy phép hiện tại.
Lưu ý: trong cú pháp lệnh, phía trước dấu / có 1 khoảng trắng. Chúc các bạn thành công.