Trên Windows 10, có nhiều chức năng được thiết lập mặc định khi cài đặt. Những chức năng này đôi khi không thực sự cần thiết, gây phiền toái cho người dùn…

Đọc thêm