Việc thay đổi địa chỉ IP bằng Control Panel quả thực là rất đơn giản và dễ dàng với hầu hết người sử dụng chúng ta, nhưng liệu các bạn biết rằng việc đó còn có thể làm được với Command Prompt . Trong bài viết hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện chỉ với vài thao tác đơn giản. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý rằng quá trình này sẽ yêu cầu quyền Administrator đối với Command Prompt. Trên thực tế, việc thay đổi thông tin về IP sẽ bao gồm 2 cú pháp lệnh khác nhau, một là địa chỉ IP, subnet mask, default gateway , thứ 2 là t…

Đọc thêm