Với những hệ thống quan trọng như Server, cloud .. thì việc lập lịch trình để hệ thống tự khởi động lại vào 1 một thời điểm cụ thể nào đó ít ảnh hưởng nhấ…

Đọc thêm