Với những hệ thống quan trọng như Server, cloud .. thì việc lập lịch trình để hệ thống tự khởi động lại vào 1 một thời điểm cụ thể nào đó ít ảnh hưởng nhất theo mong muốn là việc cần thiết. Để làm việc này, bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Server manager -> Tools -> Service :Kiểm tra và đảm bảo Service có tên là  Task Scheduler đã được start và ở chế độ khởi động cùng windows (Automatic).


Bước 2: Mở Task Scheduler (gõ Task Scheduler vào ô Search để tìm cho nhanh) và tiến hành tạo lịch trình như sau:
Vào Action -> chọn Create Task ...

Ở tab General: mục name: đặt tên cho Lịch trình, phần Security options bạn chọn quyên Administrator và chọn mục "Run with hight privileges"  để Lịch trình được thực thi ở mức cao nhất (kể cả khi Windows đang Log off).


Ở tab Triggers, thiết lập  thời gian muốn hệ thống tự động khởi động lại (hoặc shutdown), ví dụ TDMIT chọn khởi động lại 1 lần lúc 1h sáng ngày 20/9/2023:


Ở tab Action, nhấn nút New sau đó vào Browse -> chọn file shutdown.exe 
trong thư mục C:\Windows\System32, và  đặt optional là -r -f như hình bên dưới (thông số -r có nghĩa là "Full shutdown and Restart the computer", -f là "Force running applications to close without forewarning users."):


Nếu muốn Shutdown hệ thống (tắt hệ thống) thì ở hình trên ta thay thông số -r thành -s, tức là chỗ Optional lúc này sẽ có thông số là -s -f (với thông số -s có nghĩa là "
Shutdown the computer.").
Ghi chú: chỗ  thông số có thể nhập là: -r -f hoặc /r /f đều được.


Chúc bạn thành công.