Cách lấy mã QR Code từ Payoo để Thanh toán tiền nước Bình Dương như sau:


Bước 1: Nhập Mã Danh bộ (Mã Khách hàng) Nước Bình Dương (BIWASE) gồm 10 chữ số vào ô "Mã Danh bộ" và nhập Mã xác nhận đang hiển thị vào ô "Mã xác nhận" rồi nhấn nút tiếp tục. 
Bước 2: Chọn Kỳ nước cần Thanh toán (nếu có nợ nhiều kỳ) => Nhấn nút tiếp tục.
Bước 3: dùng app Thanh toán bất kỳ có hỗ trợ QR Code (Ví dụ app VCB, BIDV, Momo, Zalo Pay, ...) để quét mã QR Code do Payoo cung cấp để Thanh toán.
Có thể lưu, chụp mã QR Code này để Thanh toán sau (không khuyến khích sử dụng mã QR Code cũ hoặc để quá lâu vì khi đó số nợ cước có thể không còn chính xác.).

Chúc các bạn thành công.