Để kiểm tra trạng thái mạng, host xem có hoạt động hay không thì việc dùng điện thoại (Smartphone) để kiểm tra được xem là rất lí tưởng và có thể sử dụng…

Đọc thêm