Đây là Clip TDMIT quay lại khi cấu hình trực tiếp trên máy với mục đích vừa Lưu lại để nhớ, vừa có thể chia sẻ cho bạn nào cần. Do tủ Rack chứa nhiều máy …

Đọc thêm