Đây là Clip TDMIT quay lại khi cấu hình trực tiếp trên máy với mục đích vừa Lưu lại để nhớ, vừa có thể chia sẻ cho bạn nào cần. Do tủ Rack chứa nhiều máy nên khá ồn, hy vọng lấy hiệu quả công việc là chính. Mong mọi người thông cảm.
Mời các bạn xem Clip cài đặt như sau:Chúc bạn thành công.