Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2010

Khắc phục lỗi Print Spooler.

Mô tả lỗi Lỗi Print Spooler không hoạt động thường xảy ra chủ yếu trên hệ thống chạy Windows XP. Thực chất của lỗi này là do dịch vụ Print Spooler không chạy hoặc tự động Stop ngoài ý muốn cho dù bạn cố gắng "Start" lại dịch vụ này. Lỗi này thường xuất hiện trong các trường hợp sau: Sau khi khởi động máy, xuất hiện thông báo lỗi: "Spooler subsystem app has encountered a problem and needs to close".Khi cố gắng chạy hoặc tắt dịch vụ Print Spooler, khi vào Start -> Printer and Faxes: xuất hiện thông báo lỗi: "Spooler subsystem app has encountered a problem and needs to close".Khi vào Start -> Printer and Faxes: bạn không thấy bất cứ máy in nào cho dù bạn đã cài đặt trước đó, hoặc có lúc thấy có lúc không.Khi Add a printer, xuất hiện thông báo lỗi: "Operation could not be completed".
Và nhiều lỗi liên quan đến dịch vụ Print Spooler khác.
Nguyên nhân Nguyên nhân chủ yếu là do file Driver của máy in cài đặt bị lỗi hoặc bị chồng chức năng của máy in k…