Thiết lập hạn ngạch đĩa - Disk Quota trên Windows Server là cách giới hạn (qui định) dung lượng đĩa mà User (Client) được phép lưu trữ lên hệ thống máy chủ. Cách làm này giúp kiểm soát được tài nguyên của hệ thống, phân phối được mức sử dụng dung lượng đĩa theo từng đối tượng 1 cách hợp lý nhất.

Mời các bạn tham khảo Cách thực hiện qua Clip sau: 


Mở  File Explorer -> Click phải mouse vào ổ đĩa cần đặt Quota cho người dùng -> chọn Properties -> Chọn Quota


Phần 1: Cấu hình hạn ngạch sử dụng đĩa (Quota) cho tất cả người dùng:


1.      Enable Quota management:  Đánh dấu Check để bật tắt chức năng Disk Quota

2.      Deny disk space to users exceeding quota limit: Đánh dấu Check để ngăn không cho người dùng chép dữ liệu vào khi dung lượng vượt quá hạn ngạch (Quota) được thiết lập trong mục 3

3.      Thiết lập dung lượng mặc định cho người dùng mới và đặt mức cảnh báo:

Limited disk space to: cho phép người dùng sử dụng dung lượng tối đa là bao nhiêu. Ví dụ: 1GB có nghĩa cho người dùng sử dụng tối đa 1GB.

Set warning level to: dung lượng còn lại bao nhiêu thì hiện cảnh báo. Ví dụ: đặt 20MB thì khi dung lượng sử dụng còn lại khoảng 20MB thì có hiện trạng thái Cảnh báo (Warning).

4.      Đánh dấu check để ghi nhật ký (log) khi vượt quá giới hạn cho phép hoặc vượt mức cảnh báo.

 

Nhấp OK -> Finish


Phần 2: Thiết lập hạn ngạch sử dụng đĩa (Quota) cho từng người dùng:

1.      Cấu hình các thông số hạn ngạch cho Tất cả người dùng (như phần 1)

2.      Quota Entries (5) – Để và thiết lập Quota (hạn ngạch) cho từng người dùng
Chọn Quota -> New Quota Entry -> Nhập vào Username cần thiết lập hạn ngạch
Thiết lập dung lượng và cảnh báo:


Nhấp OK –> Finish 

Ngoài ra, bạn còn có thể chỉnh sửa hạn ngạch hoặc xóa hạn ngạch theo ý muốn.Chúc bạn thành công.