Đây là cách vẽ tranh (hoặc tạo tranh theo mẫu có sẵn) theo phương pháp điểm ảnh. Theo đó mỗi 1 ô trong Excel được làm nhỏ thành 1 điểm ảnh, người dùng sẽ tô màu từng ô trong Excel để ghép lại thành 1 bức vẽ hoàn chỉnh. Cách này được dùng trong kỹ thuật in phun, tranh chữ thập, ...
Mời các bạn xem Clip cài đặt như sau:Chúc bạn thành công.