Việc các ổ đĩa được Windows mặc định Shared với dạng C$, D$, ... là cực kỳ nguy hiểm .. vì nếu không để ý trong việc chia sẻ, dữ liệu người dùng có thể bị Copy, xóa sửa, ... từ mạng LAN, Wifi .. ngoài ý muốn.


Chúc bạn thành công.