Trong quá trình làm Video Clip bằng Edius, TDMIT thấy rằng có 1 số máy bị tình trạng: file MP4 thành phẩm được xuất từ Edius theo định dạng H264/AV khi xem lại có những đoạn bị "chớp lạch" vài cái rất khó chịu, nhất là các Clip có Source dựng được Capture từ nhiều nguồn như: Desktop, điện thoại, có sử dụng Title khi dựng, ... và đã tìm được cách khắc phục. Mời các bạn tham khảo Clip sau:


Chúc bạn thành công.