Đây là cách tạo USB Boot để cài Hệ điều hành cực chuẩn, đáp ứng được hầu hết các tình huống phức tạp và có thể áp dụng cho nhiều hệ điều hành khác nhau một cách đơn giản, duy nhất trong 1 ứng dụng, không cần phải nhớ quá nhiều. TDMIT đã dùng Rufus để tạo USB cài Windows các loại (Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, 2016, 2019, Kali Linux, Ubuntu, ... rất hiệu quả.
Ghi chú: chỗ Partitions Scheme nếu bạn không quen thì cứ chọn đại cái mới nhất là GPT, khi tạo xong nếu USB Boot mà cài không được thì tạo lại USB Boot và chọn lại MBR. Dùng phương pháp loại suy vậy thôi 😃


Chúc bạn thành công.