Hướng dẫn cách kiểm tra Tà khoản Facebook, cách Cài đặt Xác thực 2 yếu tố để bảo vệ Tài khoản Facebook 1 cách an toàn.
TDMIT xem phép lấy trường hợp của anh Quang Hải để dẫn chứng cho vấn đề nhầm giúp mọi người dễ hình dung hơn trong việc đánh giá tầm quan trọng trong việc bảo mật Facebook, tránh chủ quan, ...
 

Chúc bạn thành công.