Như chúng ta đã biết với chức năng Section (thực hiện bằng cách vào menu Insert -> Break… chọn mục Section break types) giúp ta chia tài liệu thành nhiều phân vùng (section - mỗi phân vùng section có sự khác biệt với nhau nhưng vẫn nằm chung một file Word) điều này rất thuận lợi và dễ quản lý nếu như bạn muốn chia tài liệu của mình thành nhiều chương và đánh số thứ tự theo ý muốn hay theo từng chương ( ở đây có thể hiểu từng chương tương ứng với từng section).

Bên cạnh đó, ứng với chức năng ta sẽ thêm các tham số đặc biệt khi in của Section ( tham số có dạng PxSx – trong đó P viết tắc bởi chữ Page, S viết tắc bởi chữ Section, x là đại diện cho số thứ tự của Page và Section ) nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng và chủ động hơn khi in : Hướng dẫn thực hiện và các quy tắc in tham khảo của tham số Section: Các tham số này ta gõ vào tuỳ chọn Pages trong hộp thoại Print và không phân biệt chữ thường với chữ hoa. Ví dụ:
S1 : In toàn bộ các trang của phân vùng Section 1.
P1 : In trang 1 của tài liệu.
P1S1 : Chỉ in trang 1 của Section 1
P1S2-P4S6: In từ trang 1 của Section 2 đến hết trang 4 của Section 6.
PS3: In tất cả các trang trong Section 3
Lưu ý : + Nếu như chúng ta kết hợp hai tham số S và P khi in thì tham số P luôn đứng trước tham số S, nếu không bạn sẽ nhận được thông báo “ This is not a valid print range” + Để nhận biết trang tài liệu cần in thuộc trang thứ mấy, section bao nhiêu thì bạn ngó xuống thanh trạng thái (Status) cuối màn hình để xem nhé (page: trang, sec: section).

Nguyễn Minh Luân