Khi bạn cài đặt mới lại Windows hoặc bạn thay Pin mới cho máy tính xách tay, bạn có thể gặp thông báo lỗi kiểu đại loại như sau: "The installed battery may not be properly connected to the computer or may not be compatible with the computer""Click "OK" to enter Hibernate mode, and remove and reinsert the battery."
Lỗi này phổ biến với dòng máy xách tay Sony Vaio. Nguyên nhân: do phần mềm quản lý Pin của Windows bị xung đột với phần mềm quản lý Pin của Sony
Cách xử lý lỗi này, bạn thực hiện các bước như sau:
A. Với Windows 7, Vista:
  1. Tắt máy và tháo Pin ra khỏi máy tính xách tay.
  2. Cắm nguồn điện và mở máy để vào Windows
  3. Vào Start -> All Programs -> Accessories -> Run và gõ vào lệnh MSCONFIG rồi nhấn phím Enter. (Có thể dùng phím tắt Windows + R để mở hộp thoại RUN)
  4. Trên cửa sổ System Configuration: chọn thẻ Startup. Tìm và bỏ chọn dòng ISB Utility.
  5. Nhấn OK và khởi động lại máy.
  6. Tắt máy, lắp lại Pin để hoàn tất.
B. Với Windows XP:
  1. Bạn tìm file isbmgr.exe (thường nằm ở thư mục C:\Program Files\Sony\ISB Utility) và sửa tên lại thành vgp.exe
  2. Khởi động lại máy để hoàn tất.
Chúc bạn thành công.