TRANG CHỦ SƠ ĐỒ TRANG ĐÔI NÉT VỀ TDMIT BÍ MẬT FEEDS YOUTUBE ĐĂNG NHẬP

CẤU HÌNH WIRELESS - G BROADBANK ROUTER LINKSYS WRT54GL ACCESS POINT

Mô hình: 1 ADSL Router (Ví dụ: Draytek Vigor 2700 hay Draytek Vigor 2800) có IP 192.168.1.1 chạy DHCP. và 1 Wireless -G Broadbank Router (AccessPoint) LINKSYS WRT54GL (có IP mặc định cũng là 192.168.1.1, User: để trống, Password: admin)

A. Kết nối


Cách 1:
Kết nối 1 line từ ADSL Router sang Port Internet (WAN) của Wireless AccessPoint:
http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/LinksysWRT54GL1.jpg
Router ADSL cấu hình internet bình thường và chạy DHCP.
Cấu hình Wireless -G Broadbank Router (AccessPoint) với hiệu chỉnh IP lại thành 1 IP khác lớp với Router. Ví dụ: 192.168.2.1
  • Internet Connection type: Chọn Automatic Configuration - DHCP …
  • DHCP: Enable
Với cách cấu hình này thì máy kết nối vào Wireless -G Broadbank Router (AccessPoint) sẽ tự cấp IP cho Wifi và LAN kết nối vào Wireless -G Broadbank Router (AccessPoint) ( Ip có dạng 192.168.2.x …..) Do đó sẽ hình thành 2 node mạng với 2 lớp khác nhau là 192.168.1.x (Do Router ADSL cấp) và 192.168.2.x (do Wireless -G Broadbank Router (AccessPoint) cấp).

Cách 2: Không dùng Port Internet (WAN) của Wireless AccessPoint mà Kết nối 1 line từ ADSL Router sang Port LAN của Wireless AccessPoint
http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/LinksysWRT54GL2.jpg
Router ADSL cấu hình internet bình thường và chạy DHCP.
Wireless -G Broadbank Router hiệu chỉnh IP lại thành 1 IP hợp lệ cùng lớp với Router. Ví dụ: 192.168.1.9
  • Internet Connection type: Chọn Automatic Configuration - DHCP…
  • DHCP: Disable
Với cách cấu hình này thì máy kết nối vào Wireless -G Broadbank Router sẽ có IP do Router ADSL cấp dạng 192.168.1.x ….. Lúc này toàn hệ thống sẽ hình thành 1 mạng có IP thuộc lớp 192.168.1.x

B. Cấu hình cho Wireless:

Wireless Network Name (SSID): đặt tên cho mạng wireless (tên tùy ý). Wireless Security: chọn chế độ bảo mật. Có thể chọn WPA2 Personal và đặt mật mã cho phần WPA Shared Key (Ví dụ có thể đặt Shared Key là neuthayhaythinhocamonTDMITnha).

Tải về: Tài liệu hướng dẫn Wireless -G Broadbank Router LINKSYS WRT54GL (AccessPoint) bằng Tiếng Anh (3.58MB)

1 nhận xét:

Mọi đóng góp ý kiến, trao đổi với TDMIT xin vui lòng viết vào ô bên dưới. Nội dung bạn gửi sẽ được chuyển tới TMDIT kiểm tra lại trước khi đăng lên để bảo đảm chắc chắn rằng nó không vi phạm luật pháp, không vi phạm các qui định của nhà cung cấp dịch vụ , cũng như các thỏa thuận sử dụng của trang www.tdmit.com
Xin chân thành cảm ơn.