Đôi khi vì 1 lý do nào đó mà bạn không muốn ngăn không cho người khác tự ý gắng USB (Pendrive) vào máy tính của bạn. Thủ thuật sau sẽ giúp bạn thực hiện việc đó 1 cách dễ dàng:

Tạo file dùng cho việc Khóa USB: dùng chương trình Notepad soạn 1 file với nội dung như sau:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR]
"Start"=dword:00000004
rồi lưu lại với tên tùy ý nhưng có phần mở rộng là reg. Ví dụ: KhoaUSB.reg chẳng hạn.

Tạo file dùng cho việc Mở USB: dùng chương trình Notepad soạn 1 file với nội dung như sau:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR]
"Start"=dword:00000003
rồi lưu lại với tên tùy ý nhưng có phần mở rộng là reg. Ví dụ: MoUSB.reg chẳng hạn.

Tiếp theo bạn hãy tìm 1 nơi an toàn nào đó để giấu (ngụy trang) cho 2 file bạn vừa tạo ở trên. Khi cần Khóa cổng USB bạn Click Double vào file KhoaUSB.reg để khóa. Khi muốn mở lại thì chạy file MoUSB.reg để mở.