Chuyển đến nội dung chính

Cho phép hoặc không cho phép dùng USB chỉ bằng 1 cú Click chuột.

Đôi khi vì 1 lý do nào đó mà bạn không muốn ngăn không cho người khác tự ý gắng USB (Pendrive) vào máy tính của bạn. Thủ thuật sau sẽ giúp bạn thực hiện việc đó 1 cách dễ dàng:

Tạo file dùng cho việc Khóa USB: dùng chương trình Notepad soạn 1 file với nội dung như sau:


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR]
"Start"=dword:00000004
rồi lưu lại với tên tùy ý nhưng có phần mở rộng là reg. Ví dụ: KhoaUSB.reg chẳng hạn.

Tạo file dùng cho việc Mở USB: dùng chương trình Notepad soạn 1 file với nội dung như sau:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR]
"Start"=dword:00000003
rồi lưu lại với tên tùy ý nhưng có phần mở rộng là reg. Ví dụ: MoUSB.reg chẳng hạn.

Tiếp theo bạn hãy tìm 1 nơi an toàn nào đó để giấu (ngụy trang) cho 2 file bạn vừa tạo ở trên. Khi cần Khóa cổng USB bạn Click Double vào file KhoaUSB.reg để khóa. Khi muốn mở lại thì chạy file MoUSB.reg để mở. Hoặc bạn có thể tải file do TDMIT tạo sẵn bên dưới về sử dụng.


Nhận xét