Để chuyển ảnh Google Photo từ Tài khoản Google cũ sang tài khoản Google mới, các bạn thực hiện như sau:

Bước 1:
- Vào trang web: photos.google.com
- Đăng nhập vào 2 mail cũ và mới như trên (để dễ theo dõi TDMIT sẽ đăng nhập mail cũ bằng trình duyệt Chrome và mail mới bằng trình duyệt Cốc cốc)
Bước 2:
- Vào Tài khoản cũ, chọn Chia sẻ để thực hiện Chia sẻ ảnh
- Vào Tài khoản mới, chọn Chia sẻ và Chấp nhận Chia sẻ ảnh
- Lúc này những ảnh được Chia sẻ sẽ hiện trong mục Chia sẻ của Tài khoản mới
Bước 3:
- Nếu các bạn muốn Lưu tất cả ảnh được Tài khoản cũ chia sẻ, các bạn chọn mục “Bật tự động lưu” ở góc trái trên cửa sổ Google photo, chọn “Tất cả ảnh”
- Lúc này tất cả ảnh từ Tài khoản cũ sẽ được lưu vào Tài khoản mới, và những ảnh được upload sau này của Tài khoản cũ cũng sẽ được hiển thị trong Tài khoản mới
- Nếu các bạn chỉ muốn lưu một số ảnh có chọn lọc, các bạn chọn “Không” trong mục “Bật tự động lưu”
- Sau khi đã lưu ảnh từ Tài khoản cũ sang Tài khoản mới, các bạn Tắt Chia sẻ từ Tài khoản cũ thì Tài khoản mới sẽ không thấy ảnh từ Tài khoản cũ nữa. Trong tài khoản mới chỉ còn lại những ảnh đã được chọn Lưu.
- Lúc này các bạn chọn Thủ công những ảnh muốn lưu và chọn biểu tượng “Lưu” ở góc phải trên cửa sổ Google photo để Lưu
Video được thực hiện bởi: MN
Chúc bạn thành công.