"Tai thỏ" trên Iphone có người thích, có người không thích. Nếu bạn không thích thì bạn có thể sử dụng Mẹo để ẩn "tai thỏ" đi. Link tải ảnh nền cho việc ẩn "tai thỏ": tại đây

Mời các bạn xem Clip cách Lắp đặt - Cấu hình, ... chi tiết như sau:Chúc bạn thành công.