Việc học Bảng cửu chương với Học sinh Tiểu học đôi lúc khó nhớ và nhàm chán. Vì vậy TDMIT đã cố gắng tạo nên các Video Clip có âm thanh, hình ảnh hỗ trợ để giúp các em dễ nhớ và cảm thấy thích thú hơn trong việc học Bảng Cửu chương.

Bảng Cửu chương 2: 


Mời các bạn cho các em xem các Video Clip Vui học Bảng Cửu Chương:

Vui học Cửu chương 2: https://youtu.be/fsjeeJkiTIQ
Vui học Cửu chương 3: https://youtu.be/qdkVKScxvSA
Vui học Cửu chương 4: https://youtu.be/36oLZCUzriw
Vui học Cửu chương 5: https://youtu.be/w2VNhzP9KWs
Vui học Cửu chương 6: https://youtu.be/QPY8YHJL35c
Vui học Cửu chương 7: https://youtu.be/wvLsJmMw69I
Vui học Cửu chương 8: https://youtu.be/N6rEFSchKCo
Vui học Cửu chương 9: https://youtu.be/hr3S6vCDBBw

Chúc bạn thành công.