Việc Đồng bộ Google Drive với máy tính hay còn gọi là "Backup and Sync" rất quan trọng và hiệu quả trong việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu một cách linh hoạt cho nhiều thiết bị có kết nối Internet. Tuy nhiên, khi cài lại máy tính (cài lại Windows) hoặc đổi sang máy khác, thiết bị khác, ... nhiều bạn cảm thấy lúng túng khi phải Đồng bộ lại toàn bộ dữ liệu đã thực hiện trước đó, vừa mất thời gian, vừa dễ bị thiếu hoặc sợ mất dữ liệu ...
Và đây là giải pháp tuyệt vời để giúp bạn xử lý cho các tình huống như vậy.
Mời các bạn tham khảo qua Clip sau: 


Chúc bạn thành công.