Đây là Cách để bạn tự tra cứu quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội từ năm nào đến năm nào? Hệ số lương hoặc mức lương mà Công ty bạn khai báo để đóng bảo hiểm cho bạn là bao nhiêu?
Tra cứu Giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế ... cực kỳ đơn giản.

Mời các bạn tham khảo qua Clip sau: 


Chúc bạn thành công.