Chương trình Logo (MSWLogo) ... là chương trình tuyệt vời để học lập trình dành cho trẻ em hoặc những người muốn bắt đầu lập trình. MSWLogo được dạy cho học sinh cấp tiểu học (thường thì Lớp 4, Lớp 5) ...
Giao diện và cách thức sử dụng đơn giản, dễ học.

Mời các bạn tham khảo qua Clip sau: 


Chúc bạn thành công.