Xử lý lỗi "This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is Disable" trên VMWare Workstation khi tạo máy ảo. Nguyên nhân là Mainboard có hỗ trợ chế độ Intel VT-x nên VMWare yêu cầu bật tính năng đó lên để VMWare khai thác hết hiệu quả trong việc ảo hóa dữ liệu. Cách thức cụ thể vui lòng xem Clip hướng dẫn: