Phần 2: Phục hồi hệ thống (Restore) Windows Server 2016.

Để Restore, bạn cần chuẩn bị:
  • Thực hiện Sao lưu toàn bộ dữ liệu của hệ thống ra thiết bị lưu trữ.
  • Chuẩn bị sẵn 1 USB (hoặc đĩa) cài đặt Server 2016.
  • Điều kiện: Hệ thống trước đó đã từng được Backup và lưu trữ (có Image Backup như đã thực hiện ở Phần 1)
Tiến hành Phục hồi hệ thống (Restore): 

Khởi động hệ thống và chọn Boot từ USB (hoặc đĩa) cài đặt Windows Server 2016
Chọn Repair your Computer.

Chọn Troubleshoot

Chọn System Image Recover

Tiếp theo Chọn nơi đã lưu Bản Backup -> Chọn Image phiên bản Backup mong muốn để Restore (lưu ý các thông tin về ngày giờ Backup, …).

Chọn bản Backup rồi nhấn Next:

Cửa sổ báo: Hệ thống sẽ được Phục hồi theo File lưu trữ như sau:
  • Date and Time: ngày giờ File Backup đã được lưu trữ (thời điểm hệ thống sẽ phục hồi trở lại).
  • Computer: tên Hệ thống sẽ phục hồi.
  • Drives to restore: các ổ đĩa sẽ được phục hồi.
Sau khi kiểm tra chính xác Thông số: Nhấn nút Finish để hệ thống bắt đầu phục hồi.

Cảnh báo là dữ liệu trên các ổ đĩa có trong Danh mục Phục hồi sẽ bị thay thế bở dữ liệu đã được lưu trữ từ file Image Backup. Nếu hệ thống đã được sao lưu cẩn thận, bạn nhấn nút Yes để xác nhận và cho phép quá trình Phục hồi được bắt đầu.
Quá trình Phục hồi (Restore) cũng mất khá nhiều thời gian (tùy theo dữ liệu hệ thống nhiều hay ít) mà có thể chiếm vài chục phút,  thậm chí vài giờ.

Xem Clip Hướng dẫn Chi tiết:


Chúc bạn thành công.