Phần 1:  Add chức năng Windows Server Backup và thực hiện Sao Lưu hệ thống (Backup):

Mặc định trên Windows Server 2016 , chức năng Windows Server Backup không được cài sẵn. Vì vậy, để có thể Sao lưu và Phục hồi (Backup và Restore) hệ thống Windows Server 2016, bạn cần cài bổ sung chức năng Windows Server Backup cho Windows Server 2016 trước khi sử dụng . Các bước thực hiện như sau :
  • Mở Server Manager, vào mục  Manage -> Add  Roles and Features.

  • Tiếp tục nhấn Next theo mặc định cho tới phần Features:

  • Check vào mục Windows Server Backup rồi nhấn Next. 
  • Tiếp theo trên màn hình Confirm Installation Selection , bạn bấm nút Install để bắt quá trình cài đặt.

Sau khi cài đặt xong bạn bấm nút Close để hoàn tất  thao tác bổ sung thành phần cần thiết vào Windows Server 2016.


Tạo bản Sao Lưu hệ thống (Backup) cho Windows Server 2016. 

Thao tác này sẽ giúp lưu trữ trạng thái của Hệ thống tại thời điểm Backup để có thể Phục hồi trở lại khi gặp sự cố.
Sau khi bạn cài đặt Windows Server Backup vào windows, bạn có thể sử dụng và tương tác với thành phần này bằng cách truy cập vào mục cùng tên trên  cửa sổ Server Manager .
  • Click chọn Local backup (hoặc Click phải lên mục Windows Server Backup, trong Storage chọn Backup Once (hoặc Schedule)
  • Tại màn hình Getting Started , bạn chọn Different options -> Next
  • Trong màn hình Select Backup Configuration , chọn Custom ( để tùy chọn backup thay vì backup hết ) -> Add Item và  bạn bấm Next
  • Trong màn hinh Select backup items, bạn chọn ổ đĩa chưa hệ điều hành của mình, trong trường hợp này là chọn Bare metal recovery (thì các mục cần C, EFI, Recovery …  sẽ được chọn kèm theo)  và bấm Next
  • Màn hình Select destination Disk, bạn chọn vào ô đĩa mình sẽ sao lưu đến và bấm Next


  • Cuối cùng là nhấn nút Backup để Windows bắt đầu lưu hệ thống. Quá trình này nhanh hay chậm tùy vào hệ thống lớn hay nhỏ. Có thể mất từ vài chục phút đến vài giờ.


Sau khi Backup thành công.Trên ổ đĩa đích chúng ta chọn lúc nảy sẽ có Thư mục:
WindowsImageBackup chứa dữ liệu đã Backup.Chúng ta có thể Copy lưu trữ Thư mục này để dự phòng khi cần Restore hệ thống.

Xem Clip Hướng dẫn Chi tiết


Chúc bạn thành công.

Xem tiếp phần 2: Phục hồi (Restore) hệ thống WIndows Server 2016