Page File (PF) là một file trên ổ cứng, được Windows sử dụng làm bộ nhớ ảo để lưu trữ các chương trình và dữ liệu, khi bộ nhớ vật lý (RAM) không đủ chỗ chứa. Nếu Page File không được cấu hình đúng, bị phân mảnh hay bị virus phá hoại, kích thước Page file quá lớn thì sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ của hệ thống vì phải truy xuất ổ cứng  nhiều (tốc độ  truy xuất bộ nhớ ảo trên ổ cứng chậm hơn nhiều so với truy xuất RAM).
Tuy nhiên, kích thước Page File tăng lên cũng có thể do nhiều yếu tố: cài đặt nhiều phần mềm ứng dụng, các phần mềm lúc khởi động thực hiện các tính toán chiếm nhiều bộ nhớ, chạy các phần mềm có kích thước lớn…

1. Chống phân mảnh Page File và thiết lập kích thước Page File tối ưu:

a. Vào Start, chọn Run, gõ sysdm.cpl. Chọn thẻ Advanced trong cửa sổ System Properties. Nhấn nút Setting trong khung Performance sẽ hiện ra cửa sổ Performance Options. Chọn thẻ Advanced, nhấn nút Change. Trong cửa sổ Virtual Memory hiện ra, chọn “No paging file”. Nhấn nút Set, nhấn Ok và khởi động lại máy.

b. Tiếp theo, chạy chương trình chống phân mảnh ổ cứng để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu. Nếu sử dụng Windows XP, bạn có thể sử dụng phần mềm Disk Defragmenter có sẵn trong hệ điều hành. Bạn vào Start, chọn Rundfrg.msc. Bạn chọn ổ cứng cần xử lý và nhấn vào nút “Defragment”.

c. Cấu hình kích thước tối ưu cho Page File: mở cửa sổ Virtual Memory như hướng dẫn ở bước a. Trong Virtual Memory bạn thiết lập Initial size bằng dung lượng RAM của máy, Maximum size bằng 1,5 lần dung lượng RAM. Sau đó nhấn nút Set, nhấn Ok và khởi động lại máy.

2. Gỡ bỏ các phần mềm không cần thiết ra khỏi máy tính.
Nếu sử dụng Windows XP, bạn vào Start, chọn Run, gõ appwiz.cpl. Trong cửa sổ Add or Remove Programs, bạn chọn các phần mềm không thực sự cần thiết và nhấn vào nút “Change/Remove” bên phải để gỡ bỏ.

3. Loại bỏ bớt các phần mềm khởi động cùng Hệ điều hành
Vào Start, chọn Run, gõ msconfig. Chọn thẻ Startup. Trong danh sách Startup, bỏ chọn các phần mềm không cần thiết phải khởi động cùng Windows.