Để cấu hình máy tính của bạn (đã kiểm tra trên Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003) dùng cả DHCP để cấp phát địa chỉ IP và địa chỉ IP tĩnh ta làm theo các bước sau đây:

Cấu hình máy tính của bạn để dùng DHCP
01.
Nhấn chuột phải lên My Network Places và chọn Properties
02.
Trên NIC thường có nhãn là Local Area Connection - nhấn chuột phải lên đó và chọn Properties.

03.
Chọn TCP/IP (Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ dấu chọn ở đây) và nhấn nút Properties.


04.
Hãy chắc rằng tùy chọn "Obtain Automatically" được lựa chọn

05.
Bạn có thể kiểm tra thiết đặt của mình bằng cách chạy lệnh: ipconfig /all tại cửa sổ cmd:

06.
Công việc đã hoàn tất.
Thêm một địa chỉ IP tĩnh thứ hai (hoặc thứ ba và nhiều hơn nữa)
01.
Nhấn Start và chọn Run. điền vào: Regedit và nhấn Enter.
Chú ý: Trên Windows 2000 và NT bạn cần chạy regedt32 thay cho regedit.
02.
Đi đến khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters\ Interfaces\
{B003AD4A-B6DB-44FD-9741-CBA3C51B6498}
03.
Chọn khóa IPAdress và nhấp kép vào đó.
04.
Trong hộp thoại Edit Multi String điền vào một địa chỉ IP thứ hai (thứ ba và v.v..). Hãy chắc rằng mỗi địa chỉ IP bạn điền vào cách nhau trên một dòng riêng biệt. Nhấn OK.

05.
Chọn khóa SubnetMask và nhấp kép vào nó.
06.
Trong hộp thoại Edit Multi String điền vào một Subnet Mask thứ hai (thứ ba và v.v..). Hãy chắc rằng mỗi Subnet Mask bạn điền vào nằm trên một dòng riêng biệt. Nhấn OK.

07.
Đóng trình registry editor này lại.
08. Trở lại với Local Erea Connection, nhấn chuột phải lên NIC và chọn Disable.

09. Nhấn chuột phải lên NIC và chọn Enable

10. Kiểm tra các thiết đặt của bạn bằng cách chạy câu lệnh ipconfig /all tại cmd:

Ngọc Quang (Theo Petri)
Nguồn: QuanTriMang