Thỉnh thoảng có đôi lúc bạn gặp phải tình trạng màn hình desktop trống rỗng, không có Start menu, không có các icon trên desktop. Nguyên nhân của triệu chứng này như sau:
Khi bạn đăng nhập vào windows thì winlogon sẽ gọi thư viện MSGINA.dll để chứng thực quyền cho user. Sau đó MSGINA.dll sẽ chuyển quyền điều khiển đến cho Shell của windows. Có 2 loại shell: Windows Explorer Shell (Explorer.exe) và User Shell (Userinit.exe). Explorer Shell có chức năng hiển thị Start Menu và User Shell có chức năng hiển thị desktop. Chúng ta sẽ gặp phải triệu chứng màn hình windows “trống” khi cả 2 shell này không được thực thi bởi msgina.dll

Khi bị tình trạng trên, màn hình Desktop trên máy bạn sẽ hoàn toàn trống rỗng. Vì thế, để vào Registry bạn tiến hành như sau: Nhấn tổ hợp phím Ctr+Alt+Delete. Trên thẻ Applications nhấn nút New Task... . Trên cửa sổ Create New Task gõ vào lệnh: Explorer.exe rồi nhấn nút OK. Khi đó máy của bạn sẽ vào được với màn hình Desktop như bình thường. Bạn tiến hành chạy Registry để khắc phục lỗi này bằng cách: Vào Start -> Run -> gõ lệnh Regedit. Sau đó tìm đến khóa sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Bạn nhìn vào phần name phải có 2 mục : shell với giá trị là Explorer.exeUserinit với giá trị là %SystemRoot%\System32\Userinit.exe, . Nếu không có thì bạn tạo lại cái mới, nếu sai thì sửa lại cho đúng.
Chúc các bạn thành công!
Viết theo Bạn đọc: Nguyễn Ngọc Quang (Windows Networking). Nguồn: QuanTriMang