Để tạo cửa sổ có thể trò chuyện trực tiếp trên Blog/ Web, bạn có thể tiến hành các bước như sau:
Bước 1: vào trang https://www.meebo.com/rooms/create

Bước 2: Mục Name: gõ tên Chat Room của bạn (tên gì cũng được). Mục Size chọn Custom, định chiều rộng (width) và chiều cao (height) cho Chat Room. Nhấn nút Next để tiếp tục.

Bước 3:Trên cửa sổ tạo tài khoản (Create an Account!) điền các thông tin để tạo tài khoản. Mục Meebo ID: gõ vào tên tài khoản muốn tạo, ngắn nhất là 6 ký tự. Mục password: gõ mật khẩu cho tài khoản. Mục Confirm password: xác nhận lại mật khẩu bằng cách gõ lại 1 lần nữa. Your name: tên của bạn. Email: địa chỉ email của bạn. Gender (giới tính) : nam (male), nữ (female). Age: số tuổi của bạn. Type the two words you see: phía trên có 2 từ, bạn hãy xem thật kỹ rồi gõ vào, 2 từ này gõ liền nhau. Cuối cùng là nhấn nút Sign up

Quá trình đăng ký thành công, một cửa sổ Code hiển thị cho bạn. Việc còn lại là Copy đoạn Code trên dán vào nơi bạn muốn tạo Chat Room mà thôi. Và đây là kết quả:
Chúc các bạn thành công.