Đôi khi khởi động vào hệ thống bạn gặp phải lỗi như sau:
The instruction at "0x745f2780" referenced memory at "0x00000000"
The memory could not be "read"
Giả sử chúng ta có hệ điều hành Windows XP Professional với password được đặt cho tài khoản administrator.
Khi chúng ta bật máy tính lên và vào màn hình đăng nhập. Thì thông báo lỗi như trên xuất hiện. Chỉ có 2 tùy chọn cho phép với thông báo lỗi này là chọn OK để kết thúc chương trình hoặc chọn Cancel để debug cho chương trình đó. Sau khi yêu cầu một số câu hỏi về vấn đề sẽ làm gì trước khi tắt máy, nó sẽ trả lời rõ rằng Windows Update sẽ được chạy trước khi tắt máy.
Điều thú vị nữa là, ngay cả khi khởi động máy tính trong chế độ Safe Mode, nó vẫn hiện lên thông báo lỗi như vậy. Trong khi nhật ký sự kiện (event log) của Windows XP chỉ ra rằng ứng dụng bị lỗi là svchost.exe

Làm cách nào để khắc phục lỗi này
Sau một số nghiên cứu về lỗi 0x745f2780 SVCHOST, chỉ ra rằng vấn đề là do Window Update trong Windows XP bị lỗi. Làm theo các bước sau để khắc phục lỗi này:
Kiểm tra thiết đặt dịch vụ Windows Update
- Start -> Run, gõ vào: services.mscOK
- Tìm dịch vụ Automatic Updates và nhấp kép vào đó
- Vào thẻ Log On và chắc chắn rằng "Local System Account" được chọn như một tài khoản logon và dòng "allow service to interact with desktop" được bỏ chọn.
- Dưới phần Hardware Profile trong thẻ Log On, đảm bảo rằng dịch vụ này đã được "enabled"
- Trong thẻ General, phần Startup Type nên là: Automatic
- Dưới phần "Services Status" trong thẻ General, dịch vụ này nên ở chế độ Started, nhấn vào nút Start để bật nó lên.
- Lặp lại các bước ở trên với Service "Background Intelligent Transfer Service (BITS)"
Đăng kí lại thư viện DLLs của Windows Update
- Trong cửa sổ command prompt gõ vào lệnh sau và nhấn Enter: REGSVR32 WUAPI.DLL
- Chờ cho đến khi bạn nhận được thông điệp "DllRegisterServer in WUAPI.DLL succeeded" xuất hiện và nhấn OK
- Lặp lại cá bước trên với mỗi lệnh sau:
  • REGSVR32 WUAUENG.DLL
  • REGSVR32 WUAUENG1.DLL
  • REGSVR32 ATL.DLL
  • REGSVR32 WUCLTUI.DLL
  • REGSVR32 WUPS.DLL
  • REGSVR32 WUPS2.DLL
  • REGSVR32 WUWEB.DLL
Xóa những file bị lỗi của Windows Update
- Trong cửa sổ lệnh gõ vào lệnh sau và nhấn Enter: net stop WuAuServ
- Cũng tại cửa sổ cmd, gõ lệnh: cd %windir% và nhấn Enter
- Trong thư mục vừa được chuyển đến, gõ vào dòng lệnh sau và nhấn Enter để đổi tên thư mục SoftwareDistribution
ren SoftwareDistribution SD_OLD
- Khởi động lại dịch vụ Windows Update bằng cách gõ vào lệnh: net start WuAuServ
- Gõ Exit và nhấn Enter để đóng cmd
Khởi động lại Windows
Start -> Shutdown -> Restart để khởi động lại Windows XP
Mặc dù phương pháp này không giải quyết được tất cả các vấn đề với lỗi của ứng dụng SVCHOST.EXE, chúng ta vẫn có thể dùng nó để khắc phục vấn đề liên quan đến lỗi 0x745f2780.
Một vài vấn đề khác liên quan đến SVCHOST.EXE
Đôi khi chúng ta gặp phải vấn đề với SVCHOST, khi nó chiếm đến 100% CPU. Vấn đề này thường bị do Windows Update. Để khắc phục vấn đề này, làm theo các bước sau:
1. Download và cài Update KB927891 cho Windows XP
2. Download và cài đặt một bản update cho Windows Update Agent WSUS 3.0
3. Khởi động lại máy tính.
Ngọc Quang (Theo PC Hell)
Nguồn: QuanTriMang