Các máy dùng Windows Vista có chức năng gọi là bản đồ mạng (Network Map) sử dụng một giao thức phát hiện có tên gọi Link Layer Topology Discovery (LLTD) Responder để truy vấn các thiết bị khác trên mạng, mục đích nhằm phát hiện ra mạng được tổ chức như thế nào. Các máy tính đang chạy hệ điều hành Windows Vista có chứa các thành phần phần mềm có thực thi giao thức LLTD.
Với các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows XP, chức năng này không được cài và kích hoạt sẵn. Vì thế, để các máy dùng Windows XP xuất hiện trong bản đồ mạng, chúng phải được kích hoạt một giao thức phát hiện để có thể đáp trả với các yêu cầu của các máy tính được bản đồ hoá. Để thực hiện điều này, bạn hãy tải về và cài đặt gói (514KB) : Link Layer Topology Discovery (LLTD) Responder. ( hoặc nếu liên kết trên không làm việc thì bạn có thể tải tại đây.

Lưu ý: Theo Microsoft Support thì gói cài đặt này yêu cầu máy phải là Windows XP Service Pack 2. Nếu máy dùng Windows XP Service Pack 1 hoặc XP Home thì có thể bạn phải nâng cấp lên Windows XP Service Pack 2 thì mới dùng gói này được.
Tải về xong, bạn cài gói Link-Layer Topology Discovery (LLTD). Trên máy Vista mở Network bạn sẽ thấy tên các máy XP. Trường hợp có máy XP nào vẫn không hiển thị tên, bạn xem IP của máy XP đó và gõ vào địa chỉ Address trên Explorer của Windows Vista theo cú pháp \\Địa chỉ IP của máy dùng Windows XP . Ví dụ: máy XP có địa chỉ 192.168.1.9 thì trên máy Windows Vista bạn gõ : \\192.168.1.9
Sau đó nhấp Double vào 1 thư mục nào đó được Windows XP share là được. Từ đó về sau máy dùng Windows Vista sẽ thấy được tên máy dùng Windows XP.
TDMIT (ST)