Thông thường, sau cơn "đại nạn" do Virus tàn phá thì hệ điều hành thường mắc phải 1 số lỗi tuy đơn giản nhưng cũng gây khá nhiều phiền toái cho người sử dụng. Dưới đây là cách khắc phục 1 số lỗi thuờng gặp:
  1. Bật lại Task Manager ( hay cho phép dùng tổ hợp Ctrl+Atl+Delete) : Start ->Run và gõ lệnh gpedit.msc . Bên trái bạn chọn User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Ctrl+Alt+Del Options -> nhấp Double vào mục Remove Task Manager phía bên phải -> Chọn mục Disable rồi nhấn nút Apply -> OK để hoàn tất.

  1. Kích hoạt cho phép chạy Registry ( trong trường hợp gõ lệnh regedit không được): StartRun và gõ lệnh gpedit.msc . Bên trái bạn chọn User Configuration -> Administrative Templates -> System -> nhấp Double vào mục Prevent access to registry editing tools phía bên phải -> Chọn mục Disable rồi nhấn nút Apply -> OK để hoàn tất. Hoặc vào Start -> Run -> gõ Cmd để vào chế độ dòng lệnh. Tiếp theo dùng gõ lệnh: REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f
    Màn hình hiện ra thông báo "The operation complete successfully" là được.
  2. Kích hoạt lại Folder Option ( trong trường mất mục Option trong Menu Tools của Windows Explorer): Start ->Run và gõ lệnh gpedit.msc . Bên trái bạn chọn User Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Windows Explorer -> nhấp Double vào mục removes the Folder options menu item from the Tools menu phía bên phải -> Chọn mục Disable rồi nhấn nút Apply -> OK để hoàn tất.
  3. Lỗi Show hiden file không được : Start ->Run và gõ lệnh regedit . Sửa registry lại như sau: HKEY-LOCAL-MACHINE\ SOFTWARE\MICROSOFT\ WINDOWS\ CURRENTVERSION\ EXPLORER\ ADVANCED\ FOLDER\ HIDDEN. Trong phần này có 2 mục NoHidden và ShowAll bạn sửa như sau. Mục NoHidden sửa : Nhấp double vào Checked Value và gõ vào số 2. Tương tự nhấp double vào Default Value và gõ vào số 2. Mục ShowAll thì Checked Value gõ 1, Defaultvalue gõ 2. Sau đó đóng cửa sổ Registry và khởi động lại máy để hoàn tất.
  4. Lỗi không gỡ bỏ thuộc tính ẩn của File hay Folder được : dùng cái “Made in VietNam” này FixAttrb để trị nó.
  5. Lỗi không chạy gpedit.msc được thì sau? : cũng có cách khắc phục. Tuy nhiên, trường hợp này thuộc dạng “không còn gì” để sửa nên Repair Windows hay cài lại là “thượng sách”.
TDMIT (ST)