TRANG CHỦ SƠ ĐỒ TRANG ĐÔI NÉT VỀ TDMIT BÍ MẬT FEEDS YOUTUBE ĐĂNG NHẬP

Cấu hình để máy tính luôn nhận được 1 địa chỉ IP cố định được cấp phát từ DHCP của Router ADSL.

Nếu bạn cấu hình sử dụng DHCP trên Router, bạn có thể đặt trước 10 chỗ cho 10 máy khách luôn có được IP nào đó. Bạn có thể làm được điều này từ việc telnet vào router với cú pháp: srv dhcp fixip add ‹IP Address› ‹MAC Address› ‹Host ID›. Bạn có thể xem ví dụ và làm theo các bước như sau:

Bước 1:
Vào "DOS Command Prompt" và gõ lệnh "ipconfig /all" để tìm cả hai địa chỉ MAC và Host ID.


Bước 2:
Telnet vào router của bạn ( Ví dụ: đánh lệnh Telnet 192.168.29.1 rồi gõ Password để đăng nhập Router). Trong chế độ Telnet, bạn gõ lệnh "srv dhcp fixip add ‹IP Address› ‹MAC Address› ‹HostID›", như mô tả trong hình bên dưới.

Bước 3:
Vào "DOS Command Prompt" và gõ lệnh sau "ipconfig /release" và "ipconfig /renew". Bây giờ máy tính sẽ luôn nhận được địa chỉ 192.168.29.12.

Bạn cũng có thể xóa địa chỉ IP DHCP cố định được gán bằng lệnh Del. Ví dụ: srv dhcp fixip del 192.168.1.12. Lệnh 'clr' sẽ xóa tất cả các thiết lập.

Nguồn: Theo Draytek


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mọi đóng góp ý kiến, trao đổi với TDMIT xin vui lòng viết vào ô bên dưới. Nội dung bạn gửi sẽ được chuyển tới TMDIT kiểm tra lại trước khi đăng lên để bảo đảm chắc chắn rằng nó không vi phạm luật pháp, không vi phạm các qui định của nhà cung cấp dịch vụ , cũng như các thỏa thuận sử dụng của trang www.tdmit.com
Xin chân thành cảm ơn.