Hiren's Boot CD là đĩa CD có thể Boot chứa rất nhiều ứng dụng đến phân tích chuẩn đoán, bảo trì, sửa chữa hệ thống như: quản lý phân vùng, kiểm tra phân tích lỗi hệ thống, sao lưu phục hồi dữ liệu, phục hồi Master Boot Record, các công cụ liên quan đến BIOS, mật khẩu, .v.v
Để xem phiên bản mới nhất của Hiren's Boot CD là phiên bản mấy, gồm những ứng dụng gì thì bạn vào: http://www.hiren.info để xem (trang này không cho tải Hiren's Boot CD về).
Để tải Hiren's Boot CD thì bạn vào: http://www.givemesolution.org chọn phiên bản cần sử dụng để tải về máy. Thường File Hiren's Boot CD tại đây có dạng File nén ZIP hoặc RAR. Khi tải về bạn giải nén sẽ được 2 phần: File ISO và Keyboard Patch. Keyboard Patch được dùng trong trường hợp bạn muốn ghi đĩa Hiren's Boot để sử dụng trên máy tính sử dụng bàn phím không phải chuẩn US mà là Nga, Ý, Pháp, Brazil, (xem phần Readme trong phần Keyboard Pacth để biết chi tiết bàn phím cần hỗ trợ, các sử dụng phần Keyboard patch) ... Còn nếu sử dụng bàn phím Tiếng Anh hay bàn phím có chuẩn US thì bạn có thể bỏ qua phần Keyboard Pacth này đi.