Cài đặt - Cấu hình RAID trên Dell EMC R750xs (Raid Controller in SL3 Dell PERC H755. Lưu ý: Firmware mới của card RAID DELL PERC được đánh số bắt đầu từ 239 rồi giảm dần xuống 238, 237… thay cho cách đánh số tăng dần từ  0 lên 1, 2 … như trước đây.
Vì vậy, khi tạo RAID, mình sẽ tạo RAID DATA trước và RAID dành cho OS sẽ được tạo sau cùng. 
Việc tạo RAID nào trước, RAID nào sau về qui tắc là không có vấn đề gì.
Cách làm ở đây đơn giản chỉ là để thứ tự Hard Disk khi cài Windows được nhận diện theo thứ tự như Virtual Disk. Mục đích là để tiện cho việc theo dõi, hạn chế nhầm lẫn khi thao tác.
Ví dụ: có 2 Virtual Disk 239 và 238 thì Virtual Disk 238 sẽ được Windows nhận là Disk 0, Virtual Disk 239 sẽ là Disk 1, …
Nếu mọi người thấy có ích thì nhớ nhắn nút Đăng ký ủng hộ TDMIT nhé.

Chúc mọi người thành công.

Mời các bạn xem chi tiết qua Video Clip do TDMIT thực hiện trực tiếp trên máy chủ Dell EMC R750xsChúc bạn thành công.