Sau mấy ngày “vật lộn” với dòng Wifi chuyên dụng của HP là Aruba 515, được sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn đồng nghiệp, của đơn vị cung cấp thiết bị ... cuối cùng TDMIT cũng đã cấu hình được tương đối hoàn chỉnh để thiết bị này hoạt động hiệu quả 🤣. Sẵn dịp TDMIT ghi chú lại dạng Video Clip để làm tài liệu lưu trữ cá nhân và xin mạn phép “múa rìa qua mắt thợ” chia sẻ luôn với mọi người để cùng tham khảo. Tuy nhiên, 1 phần do kiến thức có hạn, 1 phần do chưa có điều kiện để thử nghiệm hết các tính năng cao cấp khác ... của dòng sản phẩm này nên nội dung Clip chỉ ở mức tương đối (có thể vận dụng được), các tính năng khác mọi người có thể tham khảo thêm tài liệu của hãng tại: https://support.hpe.com

Mời các bạn xem Clip cách Lắp đặt - Cấu hình, ... chi tiết như sau:Chúc bạn thành công.