Vệ sinh thường xuyên là bước quan trọng trong việc Bảo trì máy chủ,  giúp hệ thống động tốt, giảm tiếng ồn và tăng tuổi thọ ... Ngoài ra, trong quá trình làm vệ sinh, ta có thể quan sát, đánh giá được tình trạng thiết bị của hệ thống để từ đó có kế hoạch cần thiết cho việc bảo trì, nâng cấp ...
 

Chúc bạn thành công.