Sử dụng Dấu trang (Bookmarks) giúp truy cập nhanh cáp trang Web thường dùng mà không cần phải nhớ hoặc phải gõ lại, giúp tiết kiệm thời gian.


Chúc bạn thành công.