Các phần mềm Kế toán chạy qua mạng LAN như V6, Kế toán Công đoàn, ... thời gian gần đây thường hoạt động rất chậm, nhất là khi cần mở các biểu mẫu, các bảng báo cáo hoặc xuất số liệu, ... 
Nguyên nhân do các máy có cài Kaspersky nên Kaspersky tự động Update phiên bản mới với mức kiểm soát quá chặt chẽ các ứng dụng làm cho ứng dụng phải qua rất nhiều khâu xử lý của Kaspersky.

Để giải quyết vấn đề này, anh/chị cần phải cấu hình trên Kaspersky để yêu cầu Kaspersky bỏ qua các khâu kiểm soát không cần thiết.
 

Chúc bạn thành công.