Cài Ubuntu trên VMWare Workstation:

Bước 1: Tải file ISO cài đặt Ubuntu mới nhất tại: https://ubuntu.com/#download
Bước 2: Tạo máy ảo trên VMWare và Tiến hành cài đặt Ubuntu.


Chúc bạn thành công.